Innovatie

Home » Home » Innovatie
innovatie_penetratiewerende_puiDe markt stelt tegenwoordig een groot aantal eisen aan een te produceren gevelelement. Deze eisen kunnen voortkomen uit een bepaalde functionele eigenschap, welke het element dient te bezitten, zoals brandwerende, inbraak werende en/of geluidwerende voorzieningen. In nauw overleg met onze systeemleveranciers zijn wij op de hoogte van de meest recente rapportages, alsmede de laatste ontwikkelingen op het gebied van de mogelijkheden deze gestelde eisen binnen de beschikbare profielseries te verwerken. Veel van deze eisen komen voort uit bijvoorbeeld EPC berekeningen, voorschriften van de brandweer en bouwbesluiten en liggen vast voor een bepaalde periode.

Om deze eisen op een juiste manier te kunnen verwerken is scholing een onmisbaar onderdeel binnen onze organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat door kennisvergaring de kwaliteit van het te leveren werk mede wordt verhoogd.

innovatie_bimIn deze gedachte starten wij binnenkort met het Bouwwerk Informatie Model . Hierin werken projectpartners met één systeem. Binnen dit model is een grote hoeveelheid aan informatie opgenomen. Diverse projectpartners werken gelijktijdig met ons binnen de BIM-omgeving. Alle relevante informatie over het gebouw wordt op deze wijze op één plek ingebracht voor de verdere levensduur. Informatie moet relevant zijn en relevant worden toegepast. Naast voordelen in het ontwerp is de inzet op optimaal gebruik van gebouwinformatie in alle fasen de toegevoegde waarde van een BIM-project. Wij denken dat faalkosten hierdoor kunnen worden gereduceerd en een beter inzicht wordt verkregen in het bouwproject.

innovatie_erplusDaarnaast zijjn wij gestart met het implementeren van een branchegerichte ERP oplossing binnen het bedrijf. E•R•Plus verlicht het functioneren van het productieverloop en helpt ons de klant nog beter te informeren over het verloop van het project en verschaft ons een groter inzicht in planning, kostenbeheersing, projectvoorbereiding en productieverloop.